Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Σε δημόσια διαβούλευση έως 4/8 τα σχέδια Π.Δ. για τις Ανώτερες Σχολές Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης


Τα προεδρικά διατάγματα με τα οποία ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας-Τηλεόρασης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Πολιτισμού.Συγκεκριμένα, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος του άρθρου 11 του ν. 1158/1981 στην οργάνωση και λειτουργία των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης. Με αυτό ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, τις εγγραφές και τη φοίτηση των σπουδαστών, τα διδασκόμενα μαθήματα, τη διδακτέα ύλη, τα προγράμματα διδασκαλίας, τη βαθμολογία, τις εξετάσεις και τον τύπο των τίτλων σπουδών.

Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος του άρθρου 16 του ν. 1158/1981 αφορά στα προσόντα και τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης. Με αυτό καθορίζονται οι σπουδές, το καλλιτεχνικό έργο ή οι διακρίσεις που απαιτούνται, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα, καθώς και τα τυπικά παραστατικά στοιχεία για τους καθηγητές των Σχολών.

Το σχέδιο τροποποίησης του εκδοθέντος π.δ. 64/2009 αφορά στη συμπλήρωση και την επικαιροποίηση του απαιτούμενου κτιριακού και λοιπού εξοπλισμού των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης. Το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα είναι το μόνο που έχει εκδοθεί για τις Σχολές Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1158/1981, η τροποποίησή του όμως θεωρείται επιβεβλημένη, κυρίως λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων που απαξιώνουν πολύ γρήγορα τον εξοπλισμό, ειδικά στον τομέα του Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η έκδοση των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων θα επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία δημόσιων ή αναγνωρισμένων ιδιωτικών Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης, τριετούς φοίτησης, Ανώτερης βαθμίδας που θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό και τερματίζοντας μια εκκρεμότητα ετών στο χώρο της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Η ίδρυση των Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης στο πλαίσιο του ν. 1158/1981, θα αποκαταστήσει επίσης μια μορφή ανισότητας στο χώρο της καλλιτεχνικών σπουδών, καθώς τέτοιες Σχολές λειτουργούν ήδη πολλά χρόνια για το Θέατρο και το Χορό.

Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. στον ιστότοπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr) όπου κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του επί των παραπάνω σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων μέχρι τις 4/8/2014 και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου