Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Βαριές ποινές στη νέα νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία στη Βρετανία


Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο από τις αλλαγές στη βρετανική νομοθεσία για τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι αλλαγές αυτές εκλαμβάνονται ως «επίθεση στην δυνατότητα» των μουσείων, των εκδοτών και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τέχνη να συνεργάζονται με καλλιτέχνες και κληροδοτήματα σε ότι αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγής, ενώ απειλούν ακόμα και τους καλλιτέχνες, καθώς ποινικοποιούν την οικειοποίηση έργων όταν αυτή κρίνεται παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Artnet News.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, μουσεία και εκδότες προσπαθούν αυτό το διάστημα να καταλήξουν σε μια αντίδραση προς τη νέα νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας της Βρετανίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2020 και ουσιαστικά καθιστά ακριβότερη την αναπαραγωγή εικόνων σε εκδόσεις και αγαθά που προσφέρονται στα πωλητήρια μουσείων.

Μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας, όμως, αποτελεί το γεγονός πως η νέα νομοθεσία καθιστά ποινικό και όχι αστικό αδίκημα την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας στη Βρετανία.

Ακόμα και αυτοί που θέλουν να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, λένε πως μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν: σύμφωνα με το Artnet News, στέλεχος μουσείου της Βρετανίας είπε πως θα κοστίσει πάνω από 1,3 εκατ. δολάρια για να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς, ενώ εκδότης υποστήριξε πως «ένας τίτλος που τιμολογείται κάτω των 15 δολαρίων με 200 εικόνες επιφέρει επιπλέον κόστη αδειοδότησης ύψους 108 δολαρίων ανά εικόνα, που σημαίνει επιπλέον κόστος 21.500 δολαρίων και πιθανή εγκατάλειψη της έκδοσης».

Οι αλλαγές στη νομοθεσία περιγράφονται σε έκθεση της βρετανικής υπηρεσίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μεταξύ άλλων, η νέα νομοθεσία, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, προβλέπει την ανάκληση άρθρου που περιορίζει στα 25 χρόνια τα δικαιώματα σχεδιασμού στα αντικείμενα που παράγονται μαζικά. Το άρθρο αυτό έδινε τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να εκμεταλλεύονται εμπορικά τις ιδέες τους, προστατεύοντας παράλληλα τους καταναλωτές, περιορίζοντας το μονοπώλιο στα 25 χρόνια, μετά το πέρας των οποίων θα ήταν νόμιμη η δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων.

Αυτό σημαίνει πως σε ορισμένες περιπτώσεις που τα δικαιώματα έχουν λήξη, αυτά θα τεθούν και πάλι σε ισχύ. Έτσι, τα μουσεία θα πρέπει να ελέγξουν κάθε εικόνα σε κάθε βιβλίο που πωλούν στα πωλητήριά τους, αλλά και τις εικόνες σε προωθητικά αντικείμενα όπως οι κούπες και οι κάρτες. Αν έχουν επανενεργοποιηθεί τα δικαιώματα, τότε τα μουσεία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νέα άδεια, ερχόμενα αντιμέτωπα με νέα κόστη. Αν δεν το κάνουν, τότε θα παραβιάζουν τη νομοθεσία και αυτό θα θεωρείται ποινικό αδίκημα.

Η νέα νομοθεσία, όμως, δεν επηρεάζει μόνο τα μουσεία και τους εκδοτικούς οίκους, αλλά και τους καλλιτέχνες και σχεδιαστές, οι οποίοι πλέον θα έρχονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων αν, για παράδειγμα, «δανειστούν» έργα ή ιδέες άλλων καλλιτεχνών ή σχεδιαστών για να δημιουργήσουν νέα έργα.


Πηγή: Artnet News
Επιμέλεια: Α.Γ.Φ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου