Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Σε εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Τατόι


Αυτοψία στα έργα συντήρησης που πραγματοποιούνται στο πρώην Βασιλικό Κτήμα στο Τατόι πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ο αν. Υπουργός Πολιτισμού κ. Νίκος Ξυδάκης, εν όψει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία προβλέπει τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Τατοϊου καθώς και τον καθορισμό χρήσεων στην περιοχή.

Το πρώην βασιλικό κτήμα απλώνεται σε μια έκταση περίπου 47 χιλιάδων στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 10 χιλιάδες στρέμματα έχουν κηρυχθεί ιστορικός τόπος.

«Είναι ενθαρρυντικό ότι σε αυτόν τον επί πολλά έτη εγκαταλελειμμένο ιστορικό χώρο, εξελίσσεται σήμερα πολυσήμαντη σωστική και αναστηλωτική εργασία, καθώς και ένα μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης», δήλωσε ο κ. Ξυδάκης, που περιηγήθηκε αυτό που υπήρξε συγκρότημα κατοικιών και εργαστηρίων.

Στο συγκρότημα αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες τού Υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη πραγματοποιήσει σωστικές επεμβάσεις κτιρίων, αναστηλώσεις (αρμολογήματα, λιθοστρώσεις, ενέματα, ανακατασκευές κεραμοσκεπών, περιδέσεις κ.α.), έχουν εγκαταστήσει υπέργειο σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, έχουν περισυλλέξει, καταγράψει, αποθηκεύσει και συντηρήσει σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους πλήθος κινητών ευρημάτων.

«Σε αυτόν τον μνημειακό πυρήνα υπάρχει κτιριακό απόθεμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει μια πρώτη σημαντική εστία για την αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Τατοϊου, καθώς θα εξελίσσεται ταυτόχρονα η αξιοποίηση των καλλιεργειών και των παραγωγικών δράσεων», τόνισε ο κ. Ξυδάκης, συμπληρώνοντας πως «τα περισσότερα κτίρια αποτελούν μουσεία του εαυτού τους και θα ενισχυθούν πολύ με τη προσθήκη των κινητών μνημείων που τώρα συντηρούνται. Το Μητροπολιτικό Πάρκο μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα συνέργειας πολλών υπουργείων με αποτέλεσμα ένα χώρο πολιτισμού, παιδείας, αναψυχής και πρωτογενούς παραγωγής».

Σημειώνεται πως το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε θέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά την ανάπλαση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου (Μητροπολιτικό Πάρκο Τατοΐου Eλεύθερης Πρόσβασης), η οποία ουσιαστικά προσδιορίζει και εξειδικεύει τις προβλεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή.

Οι προτάσεις του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου

Μετά την επίσκεψη του υπουργού στο Κτήμα, ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει τις ελλείψεις στις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τονίζοντας παράλληλα πως τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις νέες χρήσεις των ιστορικών κτιρίων θα πρέπει να τον έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου χαιρετίζει την σημερινή επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού κ. Νίκου Ξυδάκη στο Τατόι. Η ξενάγηση του Υπουργού στον χώρο του πρώην βασιλικού κτήματος καθώς και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου είναι εξόχως σημαντική, ειδικά στην φάση αυτή, που κρίνεται το μέλλον του πρώην βασιλικού κτήματος μέσα από την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού στην διαφύλαξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του κτήματος είναι υψίστης σημασίας. Πολλές από τις νέες χρήσεις των ιστορικών κτιρίων που προτείνονται στην ΚΥΑ έχουν συναντήσει ήδη την καθολική αντίδραση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φυσικών και νομικών προσώπων, συλλόγων, οργανισμών καθώς και υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τις νέες χρήσεις των ιστορικών κτιρίων θα πρέπει να τον έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαιτέρως το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Εφόσον τελειώσει η διαβούλευση και επέλθει όπως ευχόμαστε όλοι η απαιτούμενη σύνθεση των απόψεων όλων των φορέων, η ΚΥΑ οφείλει να εισαχθεί άμεσα στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) και στην συνέχεια να υπογραφεί.Η μη πρόβλεψη στο Τατόι Μουσειακού χώρου βασιλικών αμαξών και αμαξιών (πρόσφατα 10 από αυτά κηρύχθηκαν από του ΚΣΝΜ κινητά μνημεία και εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός μεγάλου ακόμα αριθμού αμαξών και αμαξιών) ευχόμαστε και ελπίζουμε να αναφέρθηκε στον Υπουργό και το Υπουργείο Πολιτισμού να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η μη πρόβλεψη στην ΚΥΑ χώρων συντήρησης των κινητών αντικειμένων, εργαστηρίων και αποθηκών του Υπουργείου Πολιτισμού κρίνεται ως σημαντική παράλειψη που θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Η πληθώρα χώρων εστίασης στην καρδιά του ιστορικού πυρήνα του κτήματος προσβάλει το ίδιο το μνημείο και υποβαθμίζει την ιστορικότητα του χώρου αλλοιώνοντας ταυτόχρονα την φυσιογνωμία όλου του κτήματος. Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο ζητήματα στα οποία το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει να λάβει σαφή θέση. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου με τις οποίες διατηρούμε εξαιρετική σχέση και συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του στο Τατόι το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει:
 

-Να συνεχίσει την απρόσκοπτη ροή κρατικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής για την συνέχιση των άμεσων σωστικών επεμβάσεων στο σύνολο του κτιριακού δυναμικού του κτήματος.
 

-Να εντάξει στο νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 την συνολική συντήρηση και αποκατάσταση των 7 κτιρίων του κτήματος που έχουν ήδη μελέτες (3 από αυτές τις μελέτες θα παραδοθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοΐου στο αμέσως προσεχές διάστημα).
 

-Να εντάξει στο νέο κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 το έργο της καταγραφής και προληπτικής συντήρησης του συνόλου των κινητών αντικειμένων που βρίσκονται στιβαγμένα σε άθλια κατάσταση στον σταύλο Γεωργίου Α' και όλων γενικά των κινητών αντικειμένων που βρίσκονται διάσπαρτα σε κτίρια του κτήματος.
 

-Να συνεχίσει την απρόσκοπτη ροή κρατικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Διεύθυνση Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, επιφορτισμένη με το δύσκολο και απαιτητικό έργο της ολοκλήρωσης της μελέτης αποκατάστασης του Ανακτόρου και μετατροπής του σε Μουσείο της Ιστορίας του Κτήματος.
 

-Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού να παρεμβαίνουν άμεσα σε όλα τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν καθημερινά στο κτήμα και θέτουν πολλές από τις παραμέτρους του κτήματος σε μόνιμη απειλή.

Ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου πιστός στο όραμά του για την παράδοση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου στους πολίτες της Ελλάδας και τους ξένους επισκέπτες μας θα συνεχίσει, όπως κάνει εδώ και 5 χρόνια να στηρίζει το πολύ δύσκολο έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στο μέτρο των δυνατοτήτων του και πάντα επιδιώκοντας την εμπέδωση πνεύματος αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών.»


Α.Γ.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου