Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Νέα Υόρκη: Αλλάζει η νομοθεσία για την πιστοποίηση έργων τέχνηςΗ γερουσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης υπερψήφισε νομοθεσία για την προστασία αυτών που πιστοποιούν έργα τέχνης, από πιθανώς καταστροφικές αντιδικίες.

Το θέμα της πιστοποίησης της αυθεντικότητας έργων τέχνης μπορεί να είναι υψηλού κόστους, ιδιαίτερα για αυτούς που καλούνται να δώσουν τη γνώμη τους, στην περίπτωση που ο συλλέκτης διαφωνήσει με τα ευρήματά τους, καθώς έτσι έρχονται αντιμέτωποι με νομικές προσφυγές –ή και χειρότερα, σύμφωναμε το Artnet News.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του Marc Restellini, ο οποίος σταμάτησε να εργάζεται σε έρευνα για έργο του Modigliani πριν από χρόνια, καθώς δέχθηκε απειλές για τη ζωή του.

Ως αποτέλεσμα, είναι μεγάλα τα αντικίνητρα για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας έργων τέχνης και πολλά ιδρύματα καλλιτεχνών έχουν επιλέξει να σταματήσουν τη λειτουργία των επιτροπών πιστοποίησης τους. Αυτό με τη σειρά του δυσχεραίνει την προσπάθεια των συλλεκτών να καθορίσουν την αξία των έργων που κατέχουν, ενώ ενδεχομένως αποτρέπει και την σωστή αναγνώριση έργων που δεν έχουν ανακαλυφθεί.

Η γερουσία με τη νέα νομοθεσία που ψήφισε τροποποιεί τον Νόμο για τις Καλλιτεχνικές και Πολιτιστικές υποθέσεις, με στόχο να γίνει πιο δύσκολο να προσφύγει κανείς δικαστικά κατά των ειδημόνων στην πιστοποίηση της αυθεντικότητας έργων τέχνης, αλλά και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της αντιδικίας που πρέπει να επωμιστούν όταν οι υποθέσεις φτάνουν στα δικαστήρια.

Με τη νέα νομοθεσία επιχειρείται μια αντιστροφή της τάσης που θέλει να καταβάλλονται στον ενάγοντα τα νομικά έξοδα από τον αρμόδιο για την πιστοποίηση στην περίπτωση δικαστικής νίκης, ενώ δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να διατάξει τον ενάγοντα να καταβάλει τα κόστη του αρμοδίου για την πιστοποίηση.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για την πιστοποίηση δεν μπορεί να έχει έννομο οικονομικό συμφέρον για την πιστοποίηση του έργου, πέραν της κανονικής αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Βέβαια, μένει να φανεί η αποτελεσματικότητα του νέου νόμου όταν και αν τεθεί σε εφαρμογή.


Πηγή: Artnet News
Επιμέλεια: Α.Γ.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου