Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

To EICR ζητά επαγγελματίες της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικού τουρισμούΤο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών (European Institute of Cultural Routes - EICR), στο πλαίσιο της ανανέωσης των καταλόγων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, αναζητεί επαγγελματίες της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτιστικού τουρισμού προκειμένου να τους ενσωματώσει στη βάση δεδομένων του.


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28 Αυγούστου 2015.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε για τα ακόλουθα:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών (European Institute of Cultural Routes – EICR) αποτελεί τον τεχνικό φορέα του προγράμματος για τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι υπεύθυνο για την περιοδική αξιολόγηση των ήδη πιστοποιημένων διαδρομών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης (CM/RES(2013)67).

Στην παρούσα φάση το Ινστιτούτο ανανεώνει τους καταλόγους των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και αναζητεί επαγγελματίες της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, πολιτιστικού τουρισμού και σχετικών κλάδων για ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων που διατηρεί. Οι ειδικότητες που αναζητούνται καλύπτουν ποικίλα πεδία του πολιτισμού, της ιστορίας, της διαχείρισης πολιτιστικών προγραμμάτων, τουριστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, καθώς και γνώσης διαφορετικών γλωσσών. Οι γλώσσες εργασίας είναι η Αγγλική και η Γαλλική.

Άπαξ και συμπεριληφθούν στον κατάλογο, οι εμπειρογνώμονες ενδέχεται να κληθούν να εργαστούν και σε άλλους τομείς σχετικούς με το πρόγραμμα των πολιτιστικών διαδρομών ή/και να παρακολουθήσουν σεμινάρια και συνέδρια και θα λαμβάνουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ινστιτούτου. Εντούτοις, η συμπερίληψη στην ανωτέρω βάση δεδομένων δεν εγγυάται και την ανάθεση μιας συγκεκριμένης αξιολόγησης ή άλλου έργου.

Αφού δημιουργηθεί η νέα βάση δεδομένων μια δεύτερη πρόσκληση πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο 2015 για την περιοδική αξιολόγηση των διαδρομών 2015-2016. Οι πρόοδοι αναφοράς ετοιμάζονται το διάστημα Δεκέμβριος 2015/Ιανουάριος 2016 και κατόπιν αυτού υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Πολιτιστικών Διαδρομών για απόφαση πιστοποίησης (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2016). Μια σύντομη συνάντηση για εμπειρογνώμονες θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο πριν ξεκινήσει το έργο.

Σημείωση: Οι εμπειρογνώμονες δεν πρέπει να είναι υπάλληλοι υπουργείων και δεν πρέπει να έχουν σχέσεις με διαδρομές που θα κληθούν να αξιολογήσουν. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες/σες θα πρέπει να δηλώσουν οποιαδήποτε τέτοια σχέση (μέλος διοικούσας ή επιστημονικής επιτροπής κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

– Να συμπληρώσουν τη φόρμα που βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://goo.gl/forms/zQUnrM5Xzq

– Να στείλουν ένα βιογραφικό και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση: contact@culture-routes.lu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου