Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

Το υπουργείο Πολιτισμού βάζει σε... τάξη τα του οίκου του


Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών διαβιβάζει το υπουργείο Πολιτισμού το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που πραγματοποίησαν ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης στο Εθνικό Θέατρο για τις συμβάσεις που είχαν υπογράψει ο προηγούμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2014-2015.

Αυτό ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, που αναφέρει ότι προχωρά σε μια σειρά επεμβάσεων οι οποίες θα συμβάλουν αποφασιστικά στην εύρυθμη λειτουργία των εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου, τηρώντας τις από καιρού εξαγγελθείσες δεσμεύσεις της για ευταξία, διαφάνεια και λειτουργικότητα των εποπτευομένων οργανισμών και για διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.

Πέραν της διαβίβασης στον εισαγγελέα του πορίσματος για το Εθνικό Θέατρο, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι:

· Παρελήφθη το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που είχε παραγγελθεί από το νέο Δ.Σ. για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και βρίσκεται εν εξελίξει ο λογιστικός έλεγχος για τον ίδιο φορέα.

· Παραγγέλλεται διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος από το νέο Δ.Σ. για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

· Ξεκινά επίσης η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού και οργανογράμματος για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, καθώς και για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο των δυο φορέων ήδη από το 2010.

· Ολοκληρώθηκε ο διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος στο Ελληνικό Φεστιβάλ και ξεκίνησε η σύνταξη εσωτερικού κανονισμού και οργανογράμματος από το νέο Δ.Σ., όπως προβλεπόταν ήδη από τον ιδρυτικό νόμο του 1998.

· Προχωρεί η νομοθετική επεξεργασία σημείων του ιδρυτικού νόμου καθώς και του οργανισμού λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

· Προχωρεί η επεξεργασία της αναμόρφωσης του οργανισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

· Εν εξελίξει βρίσκεται η διαδικασία της προκήρυξης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης σε εφαρμογή του οργανισμού λειτουργίας του από το 2013, που δεν έχει μέχρι σήμερα κατά τούτο εφαρμοστεί.

Εξάλλου, με εγκύκλιο που εστάλη προς τους εποπτευόμενους φορείς εφιστάται εκ νέου η προσοχή στην ανάγκη σχολαστικής τήρησης του νόμου περί Διαύγειας, όπως εξάλλου της τήρησης πρωτοκόλλου για το σύνολο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων κάθε είδους, καθώς της τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων των Δ.Σ., τα οποία θα πρέπει να υπογράφονται από το σύνολο των συμμετεχόντων μελών τους. Τέλος, με άλλο έγγραφο ζητήθηκε από τους εποπτευόμενους φορείς να δώσουν αναλυτικά στοιχεία των ακινήτων που εκμισθώνουν, καθώς και του συνόλου των μισθωμάτων τα οποία καταβάλλουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου