Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

Αλλάζει η διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου - Οι αντιδράσεις


Στην πλήρη ανασυγκρότηση των οργάνων διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά τις έγγραφες καταγγελίες τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, οι οποίες οδήγησαν τελικώς στην παραίτηση τριών από τα επτά μέλη του, καθιστώντας τη λειτουργία του Οργανισμού εξαιρετικά προβληματική.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, οι καταγγελίες αφορούσαν σε εμφανείς δυσλειτουργίες που παρουσίασε η διοίκηση κατά το διάστημα τής μέχρι σήμερα θητείας της. Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ είχε οριστεί στις 19 Μαρτίου 2015 με απόφαση του τότε Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Α. Μπαλτά και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ν. Ξυδάκη.

Τόσο οι λόγοι που επικαλούνται τα παραιτηθέντα μέλη, όσο και οι αναφορές που υποβλήθηκαν ενώπιον του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφορούν σε μονομερείς ενέργειες του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ, που δεν συνάδουν προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης ενός οργανισμού δημοσίου συμφέροντος, σημειώνει το υπουργείο. Ενδεικτικά αναφέρεται η σύναψη σύμβασης μεταξύ του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή για τον καθορισμό αποδοχών του τελευταίου που υπερβαίνουν τις κατά νόμο προβλεπόμενες αποδοχές. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η πλήρης αποζημίωση του Γενικού Διευθυντή, για όλη τη χρονική περίοδο της θητείας του, στην περίπτωση που αυτή λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, υπήρξε απόπειρα να επιβληθούν δια της συνομολόγησης «ρήτρας εμπιστευτικότητας» υπέρμετροι και δυσανάλογοι περιορισμοί στους εργαζόμενους του Κέντρου. Τέλος, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η μη τήρηση επικυρωμένων πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και δυστοκία στην διερεύνηση προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων του Οργανισμού.

Της απόφασης για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, είχε προηγηθεί συνάντηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά με το Δ.Σ του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή προκειμένου ο Υπουργός να ενημερωθεί και να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην εκτόνωση των εσωτερικών εντάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων. Η συζήτηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΣ έθεσε ήδη από τη συνάντηση εκείνη την παραίτησή του στη διάθεση του Υπουργού.

Κατόπιν τούτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθίσταται υποχρεωμένο να προχωρήσει στη συγκρότηση νέου Δ.Σ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Λεοντάρης (επίκουρος καθηγητής του τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Σχολής Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Τερζής (κριτικός κινηματογράφου)

Μέλη: Τίμων Κουλμάσης (σκηνοθέτης, παραγωγός), Αθανάσιος Σκρουμπέλος (σεναριογράφος, σκηνοθέτης), Δημήτριος Παπαϊωάννου (οικονομολόγος), Ελισάβετ Χρονοπούλου (σκηνοθέτης, μοντέζ), Jan Rofekamp (παραγωγός, ειδικός σε θέματα διεθνούς προώθησης ταινιών).

Η θητεία του νέου Δ.Σ είναι τριετής.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το νέο Δ.Σ. οφείλει να οργανώσει την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία για τη στελέχωση της θέσης του νέου Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Έντονη αντίδραση του Αλέξη Γρίβα

Την αντίδρασή του εκφράζει ο απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), Αλέξης Γρίβας στην απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να αντικαταστήσει το ΔΣ του ΕΚΚ, μετά από καταγγελίες μελών του για κακοδιαχείριση στο Κέντρο Κινηματογράφου.

Ο Αλέξης Γρίβας σε ανακοίνωση του «έχοντας έννομο συμφέρον»,όπως αναφέρει, ζητά από το υπουργείο «να δημοσιοποιήσει τις έγγραφες καταγγελίες στις οποίες στηρίχτηκε για να λάβει την απόφαση του» καθώς όπως σημειώνει ο κ.Γρίβας « εξ' όσων ο ίδιος γνωρίζει τουλάχιστον τα δύο από τα τρία μέλη τα οποία αναφέρεται ότι παραιτήθηκαν δεν κατέθεσαν συγκεκριμένες γραπτές καταγγελίες».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Α.Γρίβα:

«Μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), την αντικατάσταση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), όπως και τη σαφή οδηγία του προς το νέο Δ.Σ. να προχωρήσει στην «διαδικασία για τη στελέχωση της θέσης του νέου Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού».

Θα ήθελα αρχικά να υπενθυμίσω ότι μερικούς μήνες πριν ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκος Ξυδάκης μας τίμησε με την επιλογή του στο πλαίσιο του ευρύτερου εκφρασθέντος οράματος του Υπουργείου και με στόχο την αναδιοργάνωση του Ε.Κ.Κ.

Το Υπουργείο σύμφωνα με το χθεσινό Δελτίο Τύπου του προέβη σε αυτή του την απόφαση μετά από «έγγραφες καταγγελίες τεσσάρων μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού».

Αιτούμαι από το Υπουργείο έχοντας έννομο συμφέρον, να δημοσιοποιήσει τις έγγραφες καταγγελίες στις οποίες στηρίχτηκε για να λάβει την απόφασή του, δεδομένου ότι εξ' όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, τουλάχιστον τα δύο από τα τρία μέλη τα οποία αναφέρεται ότι παραιτήθηκαν δεν κατέθεσαν συγκεκριμένες γραπτές καταγγελίες.

Επίσης αιτούμαι τη δημοσιοποίηση των παραιτήσεων των τριών μελών.

Στην ανακοίνωσή του επίσης το Υπουργείο αναφέρεται σε δυσλειτουργίες.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ουδεμία δυσλειτουργία παρουσιάστηκε στη διαχείριση των θεμάτων του Ε.Κ.Κ.

Αντίθετα τόσο το Δ.Σ. όσο και ο Γενικός Διευθυντής αποκατέστησαν και επιτάχυναν όλες τις σχετικές διαδικασίες, από εγκρίσεις σχεδίων ταινιών (75 μέχρι σήμερα), μέχρι την αναθεώρηση λειτουργικών αναγκών για χρηματοδοτήσεις, την επανακατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού ταινιών που επί χρόνια παρακρατούνταν από ιδιώτη και την επιστροφή τους στους έχοντες τα δικαιώματα, την επιστροφή στους εργαζόμενους αναδρομικών παρακρατηθέντων επί μακρό χρονικό διάστημα κ.λ.π.

Σε ότι αφορά τις επιμέρους επισημάνσεις του Υπουργείου σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, όπως και του περιεχομένου της, υπογραμμίζω ότι ως Πρόεδρος υπέγραψα την σύμβαση όπως προβλέπεται, αντιπροσωπεύοντας το Δ.Σ. και κατόπιν σχετικής απόφασής του.

Τόσο το παραπάνω θέμα όπως και τα άλλα που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, (ρήτρα εμπιστευτικότητας, μη τήρηση επικυρωμένων πρακτικών, δυστοκία στη διερεύνηση προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων του Ε.Κ.Κ.), όχι μόνο θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα αλλά επί πλέον έχουν δοθεί γραπτώς επαρκείς και αναλυτικότατες εξηγήσεις στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού στις 18.11.2015 αμέσως μετά τη συνάντησή μας μαζί του (16.11.15).

Επιπλέον τα έγγραφα αυτά τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν όπως και οι εξηγήσεις που περιέχουν είναι στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται για να ενημερωθεί αναλυτικά και να σχηματίσει πραγματική και αντικειμενική εικόνα σχετικά με όλα τα προαναφερόμενα.

Σημειωτέον ότι στη συνάντηση με τον Υπουργό, τον Διευθυντή του Γραφείου του, κ. Παναγιώτη Δούρο και τους Νομικούς Συμβούλους τους, αντίθετα με όσα αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του ΥΠ.ΠΟ.Α., δεν διαπίστωσα θέληση εκ μέρους του Υπουργού «να ενημερωθεί και να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στην εκτόνωση των εσωτερικών εντάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων», αλλά βρέθηκα στο επίκεντρο των παραπάνω κατηγοριών με κύριο στόχο εμένα τον ίδιο, τον Γενικό Διευθυντή και τη Νομική μας Σύμβουλο, η οποία και δεν εκλήθη να παραστεί.

Είναι δε ακριβώς λόγω της διαπίστωσης ότι ο αντίλογος μου δε γινόταν αποδεκτός, που έθεσα στη διάθεση του κ. Υπουργού την παραίτησή μου.

Επίσης ας σημειωθεί ότι στο Δελτίο Τύπου δεν αναφέρεται ότι το ΥΠ.ΠΟ.Α. μας υποχρέωσε ως Ε.Κ.Κ., να σταματήσουμε τη εν εξελίξει διαδικασία κάλυψης της θέσης του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission), ενώ είχε από κοινού αποφασιστεί από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκο Ξυδάκη, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Τέρενς Κουίκ και τον Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Παναγιώτη Δούρο, να προχωρήσουμε άμεσα στην προκήρυξη της θέσης.

Τέλος θεωρώ ότι η μέχρι σήμερα πρακτική του ΥΠ.ΠΟ.Α. τόσο σε αυτή την περίπτωση όπως και σε προηγούμενη, δείχνει το μέτρο του τρόπου άσκησης της πολιτικής του. Ειδικότερα φαίνεται να αποδεικνύει ότι με την αρωγή ιδιοτελών κύκλων και προσώπων, δεν ευνοεί πραγματικά την κάθαρση των κακώς εχόντων στο Ε.Κ.Κ., έναν από τους κύριους σκοπούς τους οποίους εκλήθη να υπηρετήσει το μόλις αποπεμφθέν Δ.Σ., το οποίο κρίνω ότι στη 10μηνη θητεία του κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση όλων των στόχων του και κυρίως για την ενθάρρυνση στο πλαίσιο των οικονομικών πενιχρών δυνατοτήτων του, της ελληνικής δημιουργικής κινηματογραφικής παρουσίας».

Επικροτεί την αλλαγή της διοίκησης η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών

Από την πλευρά της, η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι "τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είχε βαλτώσει και είχε πέσει σε μια άνευ προηγουμένου ανυποληψία, με τις αλλοπρόσαλλες και αυταρχικές του διοικήσεις.

Η θαρραλέα κίνηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδη Μπαλτά να αλλάξει όλη τη διοίκηση του Ε.Κ.Κ. είναι πέρα για πέρα θετική ενέργεια.

Αυτά που καταγγέλλονται και αυτά που κυκλοφορούν είναι τόσο σοβαρά που θα πρέπει να απασχολήσουν όλους μας, όταν μάλιστα αυτά συμβαίνουν σε μια τόσο δύσκολη περίοδο για την χώρα και τον ΚινηματογράφοΕίναι πλέον καθήκον του νέου Δ.Σ. να επαναφέρει το Ε.Κ.Κ. στην δημόσια αποστολή του, στηρίζοντας την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση με μοναδικό κριτήριο την Τέχνη. Η νέα Διοίκηση οφείλει να φανεί άξια και ικανή να συνεργαστεί με τους δημιουργούς και όλη την κινηματογραφική κοινότητα για να ξανακάνουμε το Ε.Κ.Κ. ουσιαστικό και αναπτυξιακό φορέα της Ελληνικής Κινηματογραφίας, με βασική προϋπόθεση την επιστροφή του Οργανισμού στην πλήρη θεσμικότητα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου