Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

Με live streaming για πρώτη φορά η συνεδρίαση ΙΣΝ-Ελληνικού Δημοσίου για το Κέντρο Πολιτισμού ΙΣΝ


Με στόχο την άμεση ενημέρωση όλων των πολιτών για την πορεία του έργου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της δέσμευσης για διαφάνεια και προσβασιμότητα σε όλους, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποφάσισε να μεταδώσει ζωντανά την επόμενη συνεδρίαση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου για το ΚΠΙΣΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου στις 16:00.

Το ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ, ύψους €596 εκατομμυρίων. Για την ομαλή υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον, έχει συσταθεί μια Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει σε μηνιαία βάση.

Οι μηνιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελλοντική λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, καθώς δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του έργου, κ.ά.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτός από εκπροσώπους του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΚΠΙΣΝ και θα έχουν καίριο ρόλο στη μελλοντική λειτουργία του. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

Γραφείο Πρωθυπουργού
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Δήμος Καλλιθέας
Εθνική Λυρική Σκηνή
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν εκπρόσωποι του Οργανισμού «Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», της ομάδας διαχείρισης έργου, καθώς και του αναδόχου του έργου.

Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 Ιουνίου 2007 και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει 59 συνεδριάσεις.

Βασικός σκοπός της ζωντανής μετάδοσης που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις 11 Ιανουαρίου και θα επαναληφθεί για τις επερχόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, είναι η άμεση ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως για το έργο, την έως τώρα εξέλιξή του και την πορεία του έως και την τελική παράδοσή του στο ΕΔ, το οποίο θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και τη λειτουργία του.

Καθιστώντας τις συνεδριάσεις της ειδικής, «κυβερνητικής» αυτής επιτροπής, όπως έχει επικρατήσει μεταξύ των συμμετεχόντων να ονομάζεται, ανοιχτές στο ευρύ κοινό, το Ίδρυμα δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες του ΚΠΙΣΝ να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο και, κυρίως, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ.

Η ζωντανή μετάδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΣΝ (www.SNF.org).

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, το μαγνητοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει αναρτημένο στον ιστότοπο του ΙΣΝ και στη διάθεση του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου