Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Ευρωδικαστήριο: Απαγορεύεται η ψηφιακή αναπαραγωγή βιβλίων "εκτός κυκλοφορίας"


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε οτι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περι πνευματικής ιδιοκτησίας δεν επιτρέπει την ψηφιακή αναπαραγωγή βιβλίων που θεωρουνται "εκτός κυκλοφορίας" χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποκλειστικά δικαιώματα των συγγραφέων.

Η υπόθεση αυτή έφθασε στο Ευρωδικαστήριο με αφορμή τη γαλλική νομοθεσία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη Γαλλία, ως «βιβλία εκτός κυκλοφορίας» νοούνται τα βιβλία που έχουν δημοσιευθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2001 και δεν διατίθενται πλέον στο εμπόριο ούτε δημοσιεύονται πλέον σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. 

Κατά τη γαλλική νομοθεσία, η SOFIA, εγκεκριμένη εταιρία εισπράξεως και κατανομής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι επιφορτισμένη με τη χορήγηση άδειας για την αναπαραγωγή και παρουσίαση, σε ψηφιακή μορφή, βιβλίων εκτός κυκλοφορίας, οι συγγραφείς όμως των εν λόγω βιβλίων ή οι δικαιοδόχοι τους δύνανται να εναντιώνονται ή να επιτυγχάνουν την παύση της ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου