Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ακροάσεις στη Λυρική Σκηνή για νέους μονωδούς - Οι όροι συμμετοχής


Το Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη έως επτά (7) θέσεων φοίτησης από νέους μονωδούς, για την καλλιτεχνική περίοδο 2014-2015.

Η διαδικασία της ακρόασης θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους:

- Ο 1ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2014 (ώρα 11.00 π.μ.) και 17 Οκτωβρίου 2014 (ώρα 14.00 μ.μ.), στην αίθουσα δοκιμών της χορωδίας, κτίριο δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, Ταύρος).

- Ο 2ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 21 έως 24 Οκτωβρίου 2014 (η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν).


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις ακροάσεις έχουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1982.

2. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν από μνήμης έξι (6) άριες από όπερες, από οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκ των οποίων υποχρεωτικά δύο (2) στην ιταλική, μία (1) στην γαλλική και μία (1) στην γερμανική γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι μία τουλάχιστον άρια πρέπει να περιέχει και ρετσιτατίβο.

Διευκρινίσεις: Επιτρέπονται έως και δύο άριες από την ίδια όπερα.

Δεν θα γίνουν δεκτές άριες από ορατόρια, οπερέτες, μιούζικαλ και άριες αντίκες.

3. 1ος ΚΥΚΛΟΣ: οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν σε όσες άριες τους ζητηθεί από την επιτροπή. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να ζητήσει μέρος της άριας.

4. 2ος ΚΥΚΛΟΣ: όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τον πρώτο κύκλο θα εξεταστούν στη συνέχεια σε ασκήσεις μουσικών δεξιοτήτων, με έμφαση α) στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima-vista) και β) στον έλεγχο ακουστικών ικανοτήτων (dictée).

5. Οι επιτυχόντες του δεύτερου κύκλου θα ενταχθούν για ένα μήνα σε πρόγραμμα δοκιμαστικής φοίτησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν την περαιτέρω παραμονή τους ή όχι στο Studio Όπερας.

6. Οι επιτυχόντες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. και να αιτούνται έγγραφης αδείας από την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Ε.Λ.Σ., για οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εκτός της Ε.Λ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επαναλαμβανόμενη μη προσέλευση των σπουδαστών στα μαθήματα συνεπάγεται ενδεχόμενη διακοπή της φοίτησής τους.

7. Η φοίτηση στο Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εκδηλώσεις του Studio Όπερας εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας. Η Ε.Λ.Σ. δεν καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης των σπουδαστών.

Με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτογραφία και να δηλώσουν τις έξι άριες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες : Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής Ε.Λ.Σ., κ. Κωνσταντίνα Βερώνη (210 3601225)
Υποβολή αιτήσεων: Γραμματεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Πανεπιστημίου 39- 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330 ) έως και 3 Οκτωβρίου 2014, ώρα 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου