Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Η Ελλάδα αποκτά Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο


Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Πρόγραμμα (ΟΠΣ) και η διαδικτυακή πύλη «Γαία», του έργου «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», παρουσιάστηκαν την Παρασκευή από το υπουργείο Πολιτισμού.

Το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου, καθώς συνιστά την πρώτη οργανωμένη, ενιαία, συστηματική και διαρκώς επικαιροποιούμενη ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των Δημοσίων Ακινήτων που διαχειρίζεται το υπουργείο αλλά και των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, χαρτογραφώντας το καθεστώς προστασίας τους που διέπει το σύνολο της επικράτειας.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και η σχετική διαδικτυακή πύλη, δημιουργήθηκαν από ένωση εταιρειών πληροφορικής υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και η διαδικτυακή πύλη αποτελούν δύο εργαλεία τα οποία θα συνδράμουν καθοριστικά τόσο το έργο των υπηρεσιών του υπουργείου όσο και την εξυπηρέτηση – πληροφόρηση του πολίτη και θα καταστούν βασικό εργαλείο στην εποχή της ηλεκτρονικής διοίκησης – διακυβέρνησης, καθώς και της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και της μείωσης του γραφειοκρατικού βάρους.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα είναι προσβάσιμο μόνο από τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ, οι οποίοι θα εμπλουτίζουν διαρκώς, μέσα από ένα εύχρηστο και πλήρως ταξινομημένο πληροφοριακό εργαλείο, όλα τα δεδομένα (γεωγραφικά, χωρικά, περιγραφικά) τουλάχιστον 30.000 αρχαιολογικών χώρων και θέσεων, προστατευόμενων μνημείων, καθώς και δημόσιων ακινήτων.

Η διαδικτυακή πύλη «Γαία» θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν με γεωγραφικά ή περισσότερα κριτήρια να πληροφορούνται για την ακίνητη περιουσία που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ, τις περιοχές προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, Ζώνες Προστασίας Α΄ και Β΄, Περιφερειακές Ζώνες Προστασίας Μνημείων και Χώρων, Περιβάλλοντες Χώρους Ακινήτων Μνημείων), καθώς και για τα ακίνητα μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων. Ιδιαίτερη σημασία για την ενημέρωση των πολιτών θα έχει η αναζήτηση, μέσω της πύλης, της θέσης ιδιοκτησιών (για παράδειγμα αν γειτνιάζουν με αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία), ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εγγραφής για προσωποποιημένη πληροφόρηση κυρίως σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου