Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναζητά Διευθυντή Μπαλέτου


Λήγει στις 15 Ιουνίου, στις 14:00, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναζητά κορυφαία προσωπικότητα από τον χώρο του μπαλέτου που θα διαθέτει αξιοσημείωτη καλλιτεχνική σταδιοδρομία και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία σε λυρικά θέατρα και/ή σε ομάδες χορού κλασικής κατεύθυνσης.

Αρμοδιότητες:

-Σχεδιασμός, διαμόρφωση προϋπολογισμού και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος του μπαλέτου όπως αυτό καθορίζεται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ.

-Συμμετοχή στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανόμενης της συνεχούς εξέλιξης του προφίλ του Μπαλέτου.

- Υψηλού επιπέδου διδασκαλία και προγύμναση των χορευτών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής εξέλιξή τους σε τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, όπως επίσης και συμβολή στη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών του προγράμματος και του ρεπερτορίου που έχει εδραιώσει η Εθνική Λυρική Σκηνή.


Απαιτούμενα προσόντα:

-Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αξιόλογο υπόβαθρο στο ενεργητικό του ως χορευτής, και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία ως χορογράφος.

-Άριστες ικανότητες επικοινωνίας –να έχει ομαδικό πνεύμα, να μπορεί να ηγείται, να εμπνέει και να διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση αναφορικά με το δραματολόγιο, στις βάσεις του κλασικού μπαλέτου.

-Αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να επιδείξουν πως ομιλούν επαρκώς την αγγλική γλώσσα.

- Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών σε συναφή πεδία γνώσης και κατάρτισης .


Αποδοχές – Περίοδος Σύμβασης:

Οι μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή Μπαλέτου καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Νόμου. Επιπροσθέτως, ο Διευθυντής δύναται να προβεί σε καλλιτεχνικές συνεργασίες και να παρουσιάσει χορογραφίες, κατόπιν πρότερης σχετικής συμφωνίας με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της ΕΛΣ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως δύο (2) έτη, με έναρξη από την 01/09/2015, και με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής της.

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι Έλληνες ή αλλοδαποί που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τη θέση πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, στις 14.00 (ώρα Ελλάδας), στα γραφεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Πιο συγκεκριμένα, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΛΣ, στο κτίριο διοικητικών υπηρεσιών (Πανεπιστημίου 39, Γ' όροφος, Αθήνα - 10564), από τις 08.00 έως τις 14.00, από Δευτέρα έως και Παρασκευή (τηλ. 210 3711200). Ομοίως, ως προς τις αιτήσεις που θα σταλούν ηλεκτρονικά, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως βεβαιωθούν πώς όλα τα δικαιολογητικά έχουν σταλεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, στις 14.00 (ώρα Ελλάδας), στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@nationalopera.gr. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρώς. Είναι ευθύνη των ενδιαφερομένων να βεβαιωθούν πως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν στο γραφείο Πρωτοκόλλου μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Μαζί με την αίτηση, η οποία δύναται να ληφθεί από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΕΛΣ ή ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο www.nationalopera.gr, οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία

2) Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή)

3) Τίτλους απασχόλησης σε λυρικά θέατρα, ομάδες χορού κλπ.

4) Αποδεικτικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του υποψηφίου (όπως προγράμματα παραστάσεων, ντοκουμέντα εικόνας και ήχου, κριτικές κλπ.)

5) Αποδεικτικά έγγραφα της διοικητικής εμπειρίας του υποψηφίου (βεβαιώσεις απασχόλησης σε λυρικά θέατρα, ομάδες χορού κλπ.)

* Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε PDF πατήστε εδώ

* Για να κατεβάσετε την αίτηση υποψηφιότητας πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου