Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Η Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επικουρικής Επιτροπής της Σύμβασης της UNESCO


Την εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μαρία Βλαζάκη-Ανδρεαδάκη, εξέλεξε ομόφωνα ως Πρόεδρό της η Διακυβερνητική Επικουρική Επιτροπή της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για την αποτροπή και αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, στο πλαίσιο της τρίτης Συνόδου της

Η Διακυβερνητική Επικουρική Επιτροπή της Σύμβασης της UNESCO του 1970, για τη δημιουργία της οποίας η Ελλάδα είχε πρωτοστατήσει, αποτελεί τον κύριο μηχανισμό εποπτείας της εφαρμογής της εν λόγω διεθνούς Σύμβασης η οποία, αν και τέθηκε διεθνώς σε ισχύ το 1972, θεωρείται ότι αποκρυσταλλώνει αρχές του διεθνούς εθιμικού δικαίου ως προς την αποτροπή και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών καθώς και την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσης.

Η ανάληψη της προεδρίας της Διακυβερνητικής Επιτροπής από την Ελλάδα, πέραν του ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία της χώρας μας, σηματοδοτεί και μια πρόκληση για την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Επιτροπής, υπό ελληνική πλέον Προεδρία, δεδομένης της διεθνούς συγκυρίας της καταστροφής από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες σημαντικών μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς στη Συρία, το Ιράκ, τη Λιβύη και την Υεμένη και της συναφούς παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών προερχομένων από τις χώρες αυτές στο παράνομο εμπόριο τέχνης. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριοποίηση της υπό Ελληνική Προεδρία Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της Απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ειδικότερα των παραγράφων 15-17 της Απόφασης αυτής αναμένεται να είναι καθοριστική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου