Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε το έργο ανάδειξης Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο


Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Μουσείο, ολοκλήρωσαν εντός του Οκτωβρίου 2015 το έργο «Ανάδειξη Εκθεμάτων μέσω Διαδραστικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση (Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση) και το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, με Κύριο του έργου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η οργάνωση του υλικού που χειρίζεται το Μουσείο μέσω της χρήσης συστήματος διαχείρισης μουσειακών εκθεμάτων. Έτσι, στο πλαίσιο του έργου, για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Μουσείου προς τους πολίτες και την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στην Ψηφιακή Ελλάδα, αναπτύχθηκε ενιαίο σημείο διαδικτυακής πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου (μέσω portals) από το παγκόσμιο κοινό το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί φυσικά το Πολεμικό Μουσείο ή επιθυμεί να εμβαθύνει. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης και αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο, το νέο portal του μουσείου, φιλοδοξεί να γίνει ένα πρότυπο εικονικό μουσείο για την ανάδειξη της ιστορίας του έθνους, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία επαφής και κατανόησης των εκθεμάτων στο πλαίσιο του ιστορικού περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν.

Στη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, αναπτύχθηκαν ακόμα εκπαιδευτικές εφαρμογές για την υποβοήθηση της σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, μια εφαρμογή εικονικού ξεναγού που μπορεί να λειτουργήσει είτε σε φορητή συσκευή του επισκέπτη, είτε σε φορητές συσκευές που διαθέτει και μπορεί να παραχωρεί πλέον το Μουσείο επαυξάνοντας την αλληλεπίδραση στο φυσικό χώρο του με τον επισκέπτη. Δημιουργήθηκε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, άρτια οργανωμένη με το περιεχόμενο των ψηφιοποιημένων αντικειμένων αλλά και άλλες εφαρμογές όπως το σύστημα ψηφιακής διαχείρισης της βιβλιοθήκης, η διαχείριση αιτημάτων του κοινού, η ηλεκτρονική κράτηση και έκδοση εισιτηρίων κ.λπ.

Μέσα από την ολοκλήρωση του έργου, το Πολεμικό Μουσείο φιλοδοξεί να εισχωρήσει πλήρως στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας εκμεταλλευόμενο τις πλέον σύγχρονες μεθόδους που προσφέρονται και εντάσσοντας αυτές σχεδόν στο σύνολο των λειτουργιών του, αναβαθμίζοντας όχι μόνο τις προσφερόμενες υπηρεσίες του αλλά και τους σκοπούς που υπηρετεί.

Μέσω του έργου επιτυγχάνεται η μετατροπή του Μουσείου σε ανοικτό ζωντανό περιβάλλον με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνούν οι πολίτες και επισκέπτες κάθε στιγμή και να αλληλεπιδρούν με τον πλούτο των εκθεμάτων του χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. Η σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών του Μουσείου και η δημιουργία μίας ζωντανής κοινότητας γύρω από αυτό, το άνοιγμα των συλλογών του στο παγκόσμιο κοινό και η συνακόλουθη προβολή των αγώνων και της ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, η συνέργεια με την εκπαιδευτική κοινότητα με έμφαση στον τομέα της ιστορίας, η αποτελεσματική διατήρηση των μουσειακών εκθεμάτων και τέλος η τεχνολογική πρωτοπορία στην υπηρεσία του επισκέπτη (φυσικού ή ηλεκτρονικού) είναι μερικά από τα σημαντικά οφέλη του Έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου