Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Σε ζωντανή μετάδοση η 61 συνάντηση της Επιτροπής του Δημοσίου με το ΙΣΝ


Tη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, στις 16.00, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μεταδώσει ζωντανά την 61η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.) με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η Ε.Σ.Ε.Ε.Δ., η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση, έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το κοινό που θα παρακολουθεί διαδικτυακά τη μετάδοση, μέσω του ιστότοπου www.SNF.org, θα έχει τη δυνατότητα να θέσει τις ερωτήσεις του προς τα αρμόδια Μέλη της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο, μια ακόμα πιο άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου.

Συγκεκριμένα, όσοι επιθυμούν, θα μπορούν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους, μέσω e-mail, στο questions@SNF.org. Για τον καλύτερο συντονισμό της συζήτησης, οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις θεματικές κατηγορίες: 1) κατασκευή του ΚΠΙΣΝ, 2) παράδοση του έργου & μεταβατική περίοδος, και 3) μελλοντική λειτουργία και διοίκηση του ΚΠΙΣΝ.

Οι αρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου για το ΚΠΙΣΝ θα κληθούν να απαντήσουν ζωντανά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις επιτρέψει ο χρόνος της συνεδρίασης. Όσες ερωτήσεις δεν συζητηθούν ζωντανά λόγω περιορισμένου χρόνου, θα απαντηθούν από τους αρμόδιους φορείς μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ζωντανή μετάδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΣΝ (www.SNF.org). Μετά το πέρας της συνεδρίασης, το μαγνητοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει αναρτημένο στον ιστότοπο του ΙΣΝ και στη διάθεση του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου