Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

«Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές» από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO


Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, θέλοντας να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την προσφορά εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, προκηρύσσει ένδεκα (11) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές», που θα συνοδεύονται από το ποσό των 3.000 Ευρώ έκαστο.

Τα δέκα Βραβεία θα απονεμηθούν εις μνήμην της Θεοδότης Αρτέμιδος Μανδύλα και ένα εξ αυτών θα δοθεί σε εκπαιδευτικό από την Κεφαλονιά εις μνήμην του Φώτιου Κουρκουμέλη.

Τα Βραβεία απευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποτιμούν την εκπαιδευτική/επιστημονική συγκρότηση και την εκπαιδευτική προσφορά των υποψηφίων, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, κατά την περίοδο της τριετίας.

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν η ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της UNESCO, καθώς και η διασύνδεση του εκπαιδευτικού τους έργου με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

O θεσμός των Βραβείων Εκπαιδευτικής Προσφοράς δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2014-2015, με στόχο την επιβράβευση εκπαιδευτικών για την προσφορά τους σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω θεσμού επιδιώκεται η ανάδειξη και διάχυση βέλτιστων πρακτικών στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η Επιτροπή Κρίσης των Βραβείων απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την προκαταρκτική φάση έχουν οι υποψήφιοι από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την προκαταρκτική φάση ορίζεται η Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου