Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Biennale Βενετίας 2017


Ανοικτή πρόσκληση σε επιμελητές, ιστορικούς, κριτικούς και θεωρητικούς τέχνης προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης για την 57η Biennale Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί το 2017, απευθύνει το υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επιδιώκοντας η εθνική συμμετοχή στην 57η Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Μπιενάλε Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από 13 Μαΐου έως 26 Νοεμβρίου 2017, να προετοιμαστεί έγκαιρα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο:

1. Απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε επιμελητές, ιστορικούς, κριτικούς και θεωρητικούς τέχνης με εμπειρία στην οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων από κοινού με καλλιτέχνες ή αντίστροφα, προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από οπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή που να παραπέμπει στα προτεινόμενα έργα και στην παρουσίασή τους στο χώρο του ελληνικού περιπτέρου.

Οι προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:00, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού / Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, Μετσόβου 5, 106 82 Αθήνα (ημιώροφος).

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση depp@culture.gr. Το συνολικό μέγεθος των ψηφιακών αρχείων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 ΜΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου, Ρεθύμνου 1, Αθήνα, τηλ. 210 8201723, 210 8201728, 210 8201708, καθώς και στον ιστότοπο http://greeceatvenice.culture.gr.


2. Συγκροτεί ad hoc επταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή θεσμικού χαρακτήρα που θα απαρτίζεται από:

α. Μέλος ΔΕΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
β. Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ.
γ. Εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
δ. Εκπρόσωπο του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
ε. Εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας
στ. Εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Κριτικών Τέχνης (AICA HELLAS)
ζ. Τον Γενικό Διευθυντή Σύγχρονου Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ.

Οι εκπρόσωποι θα οριστούν από το αρμόδιο όργανο του κάθε φορέα.

Έργο της εν λόγω επιτροπής θα είναι η εξέταση - αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν και η γνωμοδότηση σχετικά με την επιλογή των συντελεστών της ελληνικής συμμετοχής.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου