Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Δράσεις 57,2 εκατ. για τον Πολιτισμό στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020


Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προχώρησαν στην εξειδίκευση δράσεων που αφορούν στον τομέα του Πολιτισμού και αθροίζουν στο ποσό των 57,2 εκ. €.

Αναλυτικά, οι δράσεις αυτές είναι:

Ειδική Δράση «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»


Η δράση σχεδιάστηκε κατόπιν συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με γνώμονα την ανάπτυξη νέων ή τη συνέχιση ήδη εδραιωμένων συνεργασιών των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. που διεξάγουν ερευνητικό έργο, με εξειδικευμένα Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, αλλά και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Αφορά

· στην ενίσχυση της ανάπτυξης πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού και

· στην ενίσχυση της πιλοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης.

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης (ενδεικτικός): 13 εκ. €


Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία του Κόμβου Δημιουργικότητας (Acropole Palace Creative Hub)

Ο προτεινόμενος Κόμβος Δημιουργικότητας (Creative Hub) προβλέπεται να λειτουργήσει και να προσφέρει υπηρεσίες τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, το ΥΠ.ΠΟ.Α. θα διαθέσει το άρτι ανακαινισμένο κτήριο του Acropole Palace στο κέντρο της Αθήνας, του οποίου η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί εντός του 2017. Με την επιλογή αυτή, το Creative Hub χωροθετείται όχι μόνο στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου σχεδιάζονται οι στρατηγικές κατευθύνσεις του τομέα των ΠΔΒ σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην ίδια την Περιφέρεια Αττικής που έχει ισχυρό προβάδισμα στο συγκεκριμένο τομέα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδας. Επιπλέον, τόσο ο σχεδιασμός και η λειτουργία σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης που θα καλύπτει τα ερωτήματα των ενδιαφερομένων από όλη τη χώρα όσο και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω τηλεδιάσκεψης σε συνεργαζόμενα κέντρα στις υπόλοιπες Περιφέρειες, ενισχύουν την εθνική εμβέλεια του εγχειρήματος.

Η λειτουργία του Acropole Palace Creative Hub στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών και των διαπιστωμένων ελλείψεων στον τομέα των ΠΔΒ στην Ελλάδα που θα επιτρέψει την ισχυροποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Η υποδομή σχεδιάζεται να στηριχθεί στους ακόλουθους τρεις βασικούς πυλώνες της Δημιουργικής Οικονομίας: α) τις Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες (Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική και Μουσική, Χορός, Όπερα, Θέατρο), β) τις Εφαρμοσμένες Τέχνες (Design, Γραφιστική, Τυπογραφία, Φωτογραφία, Χειροτεχνία, Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση), και γ) τις Νέες Τεχνολογίες Πολιτιστικού Περιεχομένου (Ψηφιακές Τέχνες, Gaming, e-Books, 3D Αναπαραστάσεις, Virtual Reality, Augmented Reality, 3D Animation) και φιλοδοξεί, μέσω των δραστηριοτήτων της, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενημέρωσης και επιχειρηματικής καθοδήγησης των νέων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα πεδία.

Αφορά:

· στην πιλοτική δράση ενίσχυσης της δημιουργίας και λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού κόμβου δημιουργικότητας με σκοπό τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, ειδικότερα στις Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες, τις Εφαρμοσμένες Τέχνες και τις Νέες Τεχνολογίες Πολιτιστικού Περιεχομένου και επιμέρους στόχους:

o στην ενημέρωση για επιχειρηματικές ευκαιρίες και χρηματοδότηση

o στη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και ενεργειών προβολής και δικτύωση με φορείς Πολιτισμού

o στη λειτουργία εξειδικευμένης προθερμοκοιτίδας.

Προϋπολογισμός Δ.Δ. (ενδεικτικός): 3,7 εκ. €

Στοχευμένη δράση ενίσχυσης του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Έκδοση Τομεακού Οδηγού Κρατικών Ενισχύσεων – για πρώτη φορά - για τις επιχειρήσεις του τομέα των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ).

Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εκμετάλλευσης Θεατρικών Αιθουσών, της προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών και της λειτουργίας Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες / κοινό τους. Ειδικότερα, προτείνεται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης.

Ένταση ενίσχυσης: 50%
Προϋπολογισμός Δ.Δ. (ενδεικτικός): 20 εκ. €


Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)

Η δράση είναι σχεδιασμένη με στοχευμένο τρόπο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αφορά στη συνέχιση εργασιών σε έργα που έχουν ξεκινήσει σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Κριτήριο για την επιλογή των προτεινόμενων μνημείων αποτελεί η εμβληματική τους θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού Τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους, η οποία έχει συμβάλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν ως προς τη διατήρηση των υποχρεώσεων της χώρας που αφορά στην πληρότητα των προϋποθέσεων εγγραφής στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η προστασία και ανάδειξη των επιλεγμένων χώρων και μνημείων συνάδει με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η δράση αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του Πολιτιστικού Τουρισμού.

Αφορά παρεμβάσεις στα εξής Μνημεία:

· Ακρόπολη Αθηνών (Παρθενώνας, Τείχη κ.α.)_Β’Φάση

· Ανάκτορο των Αιγών (Βεργίνα)_Β’Φάση

· Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας

· Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Τίρυνθας

· Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο της Δήλου

· Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου στην Πάτμο

Συνολικός Προϋπολογισμός Δ.Δ. (ενδεικτικός): 18 εκ. €

Σχεδιασμός, οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Ελληνικών Ιδεών

Η δράση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τεκμηρίωση, οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου Ελληνικών Ιδεών, ενός μουσείου που θα συγκεντρώνει πλήθος καινοτόμων χαρακτηριστικών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του και το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός των Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών του, στο σύμπαν των αρχαίων ελληνικών φιλοσοφικών εννοιών, αλλά και ως πρεσβευτής του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στον κόσμο.

Το Μουσείο προβλέπεται να λειτουργήσει σε χώρους που θα διαθέσει το Ωδείο Αθηνών, που αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και οι εγκαταστάσεις του οποίου γειτνιάζουν άμεσα με τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου του Αριστοτέλη (μεταξύ του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και της οδού Ρηγίλλης στην Αθήνα). Ο χώρος επελέγη σκόπιμα, ώστε να δημιουργήσει μια σύνδεση με την περίφημη Περιπατητική Σχολή του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, αλλά και να ενισχύσει τη γνωριμία των σύγχρονων επισκεπτών του χώρου, με ένα από τα τρία αρχαιότερα Γυμνάσια της πόλης των Αθηνών και με τις φιλοσοφικές ιδέες που αναπτύχθηκαν μέσα σε αυτό. Η περιήγηση θα γίνεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Προϋπολογισμός Δ.Δ. (ενδεικτικός): 2,5 εκ. €

Επόμενο βήμα αποτελεί η έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή των σχετικών τεχνικών δελτίων προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των παραπάνω έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου