Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

Σε ζωντανή μετάδοση η σημερινή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίου με το ΚΠΙΣΝ


Στις 16:00 σήμερα πραγματοποιείται η 66η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.) με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του www.snf.org, με απώτερο σκοπό την ολοκληρωμένη και ανοιχτή ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την πορεία του έργου.

Οι τακτικές συνεδριάσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής συνεχίζονται αποσκοπώντας στην ενημέρωση και τον βέλτιστο συντονισμό μεταξύ των μελών της Επιτροπής για την οργάνωση των διαδικασιών παράδοσης του έργου στο ΕΔ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στη μεταφορά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στις νέες τους εγκαταστάσεις εντός του ΚΠΙΣΝ, καθώς και για τον σχεδιασμό της μελλοντικής λειτουργίας του έργου.

Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 Ιουνίου 2007 και έκτοτε έχουν πραγματοποιήσει 65 μηνιαίες συνεδριάσεις. Σκοπός των συνεδριάσεων είναι να προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων στο έργο μερών, να διασφαλίσουν την επιτυχημένη παράδοση του ΚΠΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και την εύρυθμη μελλοντική λειτουργία του έργου, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, να ανταλλάσσουν απόψεις και να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του έργου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εκτός από εκπροσώπους του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΚΠΙΣΝ και θα έχουν καίριο ρόλο στη μελλοντική λειτουργία του. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

- Γραφείο Πρωθυπουργού
- Υπουργείο Οικονομικών
- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
- Δήμος Καλλιθέας
- Εθνική Λυρική Σκηνή
- Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν εκπρόσωποι του Οργανισμού «Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», της ομάδας διαχείρισης έργου, καθώς και του αναδόχου του έργου.

Βασικός σκοπός της ζωντανής μετάδοσης, είναι η άμεση ενημέρωση όλων ανεξαιρέτως για το έργο, την έως τώρα εξέλιξή του και την πορεία του έως και την τελική παράδοσή του στο ΕΔ, το οποίο θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και τη λειτουργία του.

Καθιστώντας τις συνεδριάσεις της ειδικής, «κυβερνητικής» αυτής επιτροπής, όπως έχει επικρατήσει μεταξύ των συμμετεχόντων να ονομάζεται, ανοιχτές στο ευρύ κοινό, το Ίδρυμα δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες του ΚΠΙΣΝ να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το έργο και, κυρίως, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την προετοιμασία της έναρξης λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτική βάση έως και την επίσημη παράδοση του ΚΠΙΣΝ από το ΙΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η ζωντανή μετάδοση θα πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΣΝ (www.SNF.org). Μετά το πέρας της συνεδρίασης, το μαγνητοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει αναρτημένο στον ιστότοπο του ΙΣΝ και στη διάθεση του κοινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου